โปรแกรมงานสารบัญ

                                  งานทะเบียนสารบัญ..ความหมายสั้นๆของผม มันก็คือ การจดบันทึกและการลงหมายเลขเอกสาร
        จุดประสงค์ก็เพื่อ การจัดการหมวดหมู่ของระบบเอกสารและหนังสือต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ทั้งข้อมูลของเวลา

        วันที่ ชื่อเรื่องของเอกสาร และชื่อคนรับผิดชอบของเอกสารนั้น แน่นนอนคับว่ามันต้องมี หนังสือที่ต้องบันทึกอยู่หลักๆ
        เลย ประมาณสองถึงสามเล่ม เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเข้ามาถึงส่วนที่รับผิดชอบ เล่มที่สองเป็นหนังสือที่ออกจากส่วน

        จากการที่เคยทำงานด้านทะเบียนสารบัญ  ปัญหาหลักเลยของมันคือการตามหาหนังสือ กับคนรับผิดชอบในบางที่ สมุดสารบัญ
        แค่สองสามเล่มก็โอเคไปคับ.. แต่ที่ทำงานเก่าผมมันเป็นสิบๆ เล่มกว่าจะตามหาหนังสือ กับคนรับผิดชอบได้ รอไปเกือบ

        จะทั้งวัน..เพื่อตัดปัญหาดังกล่าว ผมกับเพื่อนๆ จึงออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลงานสารบัญ ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลคับ
        ข้อดีของโปนแกรมคือ มันสามารถค้นหาทะเบียนหนังสือได้รวดเร็ว และการจัดระเบียบข้อมูลแบบ เป็นระบบมีแบบแผนง่าย

        แก่การค้นหา เพื่อนๆ ท่านไดจะเอาไปทดลองใช้..ก็อ่านคู่มือก่อนคับ..ก่อนโหลดไปใช้งาน
               

                        

 ( สร้างจากโปรแกรม Access 2003 คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Microsoft office ตั้งแต่ 2003 ขึ้นไปใช้ได้หมดคับ )

อันดับแรก คลิ๊ก ลงทะเบียนหนังสือรับเข้าฝ่าย

              เลขทะเบียนรับ ห้ามกรอกข้อมูลตัวเลขที่ซ้ำกัน  วันที่รับหนังสือ ให้กรอกเป็นตัวเลข เช่นวันที่ 1 ม.ค.2552 ให้กรอก 1/1/52 ลงไป

              เสร็จแล้วกด Enter ข้อมูลก็จะลงมาช่องล่างอีกช่องหนึ่งกรอกข้อมูลเสร็จก็กด Enter ไปจนมันขึ้นข้อมูลใหม่ หมายเหตุ ทุกครั้งที่กด

              Enter ข้อมูลจะบันทึกเอง ตลอดการกด ส่วนปุ่มบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมไม่จำเป็นต้องใช้งานคับ ถ้ากดปุ่ม Enterในแป้นพิมท์แล้ว

              พอคุณต้องการกลับไป หน้าหลักของโปรแกรมให้คลิ๊กไปที่ ด้านบนขาวมือ ปุ่มกากกระบาทปิด เพื่อกลับไปเมณูหลัก

                    
                            การเพิ่มข้อมูล รายชื่อผู้รับเรื่อง  จากและถึง ให้คลิกตาม รูปภาพข้างบนนี้  ครับ

                    
                   
 
                    เพิ่มชื่อผู้รับเรื่อง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่แฟ้ม
tb ครับ

                   

                                แล้วพิมท์ รหัสและรายชื่อที่ต้องการเพิ่ม เสร็จแล้วบันทึก แล้วปิดหน้าต่างนี้ แล้วทดลองคลิกเปิด ลงทะเบียนหนังสือรับเข้าฝ่าย
                   ( ในรหัสผู้รับตัวเลขนั้นห้ามซ้ำกันนะคับ )

                   
                                  
                    ลองดู ในช่อง ผู้รับเรื่องจะเห็นรายชื่อที่เราเพิ่มไป    การเพิ่มจาก และ ถึงก็ทำเช่นเดียวกัน
 

                                                                                        อ่านต่อ...คลิกตรงนี้คับ