คู่มือการใช้ U3 Smart Drive


 
 

คู่มือการใช้ U3 Smart Drive
เรียนรู้การใช้งาน Flash Drive U3 ที่มีให้คุณมากกว่า USB Drive ธรรมดา

เริ่มต้นการใช้ U3 Smart Drive
  - เมื่อใส่ U3 Smart Drive จะปรากฎหน้าจอ ดังแสดงในรูป
 
  - ระบบปฏิบัติการ (Operation System) จะเชื่อมต่ออุปกรณ์(U3) โดยอัตโนมัติโดยเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสมบรูณ์จะปรากฎไอคอนU3 ที่Tarkbar ด้านขวามือ คลิกเข้าไปที่ My Computer Drive จะปรากฎ Drive ขึ้นมา 2 Driveได้แก่
  1. คือ Drive ระบบปฏิบัติการ(LaunchPad) เป็นตัวควบคุมการทำงาน โปรแกรมที่รันบน U3 โดยเฉพาะ
2. คือ Drive ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลทั่วไป
 
  - เมื่อคลิกเข้าไปใน จะแสดงพื้นที่ในการการเก็บข้อมูลโดย U3 Smart Drive จะมีFolder Documents สำหรับเก็บข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่
 
  - คลิกเข้าไปใน Documents ซึ่งมี Folders ทั้งหมด 4 Folders ซึ่งเป็น Folders ที่มีมาให้ใน U3 Smart Driveทำให้สามารถเก้บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 
  การติดตั้งโปรแกรมใน U3 Smart Drive
- คลิกเลือกที่ Add Programs>> ดังแสดงในรูป
 
  - เลือก Install from computer ดังแสดงในรูป
 
  - คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการ Install ลงใน U3 แล้วคลิกเลือก Open เพื่อติดตั้งโปรแกรม ดังแสดงในรูป
 
  - หน้าจอนี้จะปรากฎขึ้นมาโดยขั้นตอนในการลงโปรแกรมมี 3 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเริ่มต้นในการติดตั้งโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม Next
 
  - ขั้นตอนที่ 2 กำลังติดตั้งโปรแกรมลงบน U3 Smart Drive
 
  - ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Done ดังแสดงในรูป
 
  การ Remove โปรแกรมใน U3 Smart Drive
- เลือกไปที่ Setting ? Programs Settings
 
  - คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการ Remove ดังแสดงในรูป
 
  - คลิกที่ปุ่ม Remove Program
 
  - โปรแกรมจะมีการเตือนเพื่อยืนยันการลบ คลิก Yes เพื่อทำการ Remove โปรแกรม
 
  การตั้งค่าเบื้องต้นใน Flash Drive U3
- เข้าไปที่ Settings > U3 Launchpad Settings
 
- คลิกเลือกที่ Preference ซึ่งมี 3 เมนู ได้แก่
  - Language ใช้ในการเลือกภาษา
- U3 Smart Drive Name เปลี่ยนชื่อ U3 Smart Drive
- Information Messages ไม่ให้แสดงข้อความ “Do not show again”
 
การดูขนาดความจุของ Flash Drive U3
  - เข้าไปที่ Settings > U3 Launchpad Settings
 
  - คลิกเลือกที่ Capacity จะมีการระบุความจุทั้งหมดของ Flash Drive U3
 
การตั้ง Password ใน Flash Drive U3
  - คลิกไปที่ Enable Security ดังแสดงในรูป
 
  - หน้าจอการตั้งรหัสผ่านจะปรากฎขึ้นเพื่อให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านในช่อง New password และ Retype password ส่วนช่อง Hint (optional) เป็นเพียงการระบุคำอธิบายต่างๆ ไม่ใส่ก็ได้
- New Password เป็นการใส่รหัสผ่านใหม่
- Retype Password เป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
 
  - ใส่รหัสผ่านลงไปทั้ง 2 ช่อง แล้วคลิกเลือก OK เป็นการตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย
 
  - ปิดโปรแกรม Flash Drive (Eject) แล้วทำการเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง หน้าจอจะมีการให้ใส่ Password ก่อนถึงจะสามารถเปิด Flash DriveU3 ได้
 
  - ใส่ Password แล้วคลิกเลือก Login เป็นอันเสร็จสิ้นในการ Log in เข้าไปใช้ Flash Drive U3
 
การเปลี่ยน Password ใน Flash Drive U3
  - เข้าไปที่ Settings > U3 Launchpad Settings
 
  - คลิกเลือกที่ Security แถบด้านขวาจะมีให้เลือกอยู่ 2 รายการ ให้เลือก Change Password ในรายการ Change Password
 
  - หน้าจอในการเปลี่ยน Password จะปรากฎขึ้นมา
- Current password ให้ใส่ Password ตัวเดิมลงไป
- New password ให้ใส่ Password ตัวใหม่
- Retype new password ให้ใส่ Password ตัวใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
- คลิกเลือก OK เป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยน Password
 
การลบ Password ใน Flash Drive U3
  - เข้าไปที่ Settings > U3 Launchpad Settings
 
  - คลิกเลือกที่ Security แถบด้านขวาจะมีให้เลือกอยู่ 2 รายการ ให้เลือก Disable ในรายการ Disable Security
 
  - ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก OK เพื่อปลดล็อก Password
 
  - มีข้อความขึ้นมาบอกว่าไม่มีการใส่ Password ใน U3 Smart Driveแล้ว ถ้าเลือก Enable จะเป็นการให้ตั้งรหัสผ่านอีกครั้ง ดังที่แสดงในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว
 
คำเตือนถ้าตั้ง Password ไว้แล้ว ถ้าเราใส่รหัสผิดเป็นครั้งที่2 โปรแกรมจะทำการลบ ข้อมูลทั้งหมดทิ้งครับ รับรองว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นครับในกรณีที่แฟตไดร์หายหรือตกไปอยู่ที่มือของผู้อื่น
 
 
การยกเลิกการทำงานของ U3 Smart Drive ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  - คลิกที่รูป U3 ดังแสดงในรูป
 
  - จะปรากฎ U3 Launchpad ขึ้นดังรูป
- คลิกเลือก Eject เพื่อปิดโปรแกรม U3
 
  - เมื่อโปรแกรม U3 ถูกยกเลิกการใช้งานจะมีข้อความขึ้นมาแสดงดังรูป
 
 


ขอบคุณข้อมูล การใช้โปรแกรม
U3 จาก Sandisk Thailand ครับ      กลับไปหน้าหลักของเว็บ