คุณสมบัตินักสำรวจ รอบรู้เทคโนโลยี งานคำนวณระดับ งานคำนวณสำรวจ เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับคอม วอร์เปเปอร์ฟรี 
 

                                    
                          การปฎิบัติงานภาคสนาม          7 วิธีในการพิชิตใจสาว..อ่านต่อ      การยิงปืนเบื้องต้น...อ่านต่อ        ฤกษ์ยาม ชะตา ราศี..อ่านต่อ
 

                                     
                        เกี่ยวกับวิชาช่างสำรวจ..อ่านต่อ     โปรแกรม
map p7...อ่านต่อ      โปรแกรมงานสารบัญ..อ่านต่อ     พาร่องเรือเที่ยวอยุธยา..อ่านต่อ
 

    การสำรวจ  เป็นศาสตร์ของการหาความสัมพันธ์ ทั้งอยู่บนดิน และใต้ดิน โดยวิธีวัดทั้งทางตรงและทางอ้อม การวัดทิศทาง การหา

 ค่าระดับซึ่งก็จะ
เป็นการรังวัดมุม และการรังวัดระยะเบื้องต้นของการสำรวจเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาวิชาสำรวจจะต้องมีความรู้ทาง

 คณิตศาสตร์และ ฟิสิกส์เป็นอย่างดี                 
  

การทำการสำรวจ สมัยก่อนทำเพื่อชีวิตและกำหนดเขตที่ดินเพื่อการเกษตร เท่านั้น ถึงแม้ว่าการสำรวจนั้นมีมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่

มีเสร็จสิน
ในงานก่อสร้างทุกโครงการ ไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่ การกำหนดเส้นคานต่างๆ และการกำหนดจุด

  ควรกำหนดโดย ช่างสำรวจ

 

พื้นฐานเบื้องต้นงานสำรวจ

 
  1.การจดสมุดสนาม  2.การตั้งระดับฟองกลมของกล้องระดับและกล้องวัดมุมเรื่องเกี่ยวกับงานระดับ

  1.หลักการอ่านค่าไม้สตาฟและงานคำนวณค่าระดับเบื้องต้น  2.การทำระดับตามแนว
Center line
 

 3.การทำระดับตามขวาง
Cross-section  4.การทำระดับวงรอบปิด  5.การวางท่อส่งน้ำ 6.การหาระยะด้วยกล้องเรื่องเกี่ยวกับงานสำรวจ


  1.การวัดมุมเบื้องต้น  2.การคำนวณพื้นที่ด้วยกล้องวัดมุม  3.การคำนวณตรวจสอบสายใยกล้องวัดมุม
 

4.งานสำรวจที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ 5.มาตราวัดพื้นที่งานสำรวจ 6.เส้นชั้นความสูง 7.การคำนวณค่าstadiaมุมคอมพิวเตอร์ แนะนำโปรแกรม

  โปรแกรม
Avg antivirus การสร้างเว็บด้วย FrontPage 2003 การใช้พื้นที่การขึ้นเว็บฟรีของ Yahoo
 
โปรแกรม Magic Photo โปรแกรมลบขยะ 4diskclean   โปรแกรมซ่อมแซม Registry 

5วิธีMaximizeพีซีเก่า  โปรแกรม u3  ย้ายExcelไปAccess  โปรแกรมกู้ข้อมูล  โปรแกรม SW-DTM


 

                                                                                        


 ติดต่อผู้จัดทำ