คุณสมบัติของนักสำรวจ

 การจดสมุดสนาม

 งานคำนวณระดับ

 งานคำนวณสำรวจ

 งานสำนักงาน

 


1.มีความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

2.การกินอยู่ง่ายๆ

3.มีความรอบคอบในการทำงาน

4.มีความซื้อสัตย์ต่องาน
5.ทำตัวให้เข้ากับชาวบ้านได้ โดยใช้หลักจิตวิทยา
6.มีความสามัคคีในหมู่คณะ

7.ตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา
8.หมั่นสังเกตและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ
 

 

        เว็บนี้จัดทำเพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับ วิชาช่างสำรวจ และความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักผู้ใด ต้องการให้การสนับสนุน
            ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ และข้อมูลทาง ด้านงาน ช่างสำรวจและคอมพิวเตอร์ ส่ง Mail มาได้ที่ onepig99@yahoo.com