การจดสมุดสนาม

  การจดสมุดสนามมีความสำคัญเท่ากับการส่องระดับ
เพราะการจดผิดพลาดของการปฏิบัติงาน ครั้งนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

การจดสมุดสนามควรปฏิบัติดังนี้

1.จดบันทึกในสมุดสนามทันที ขณะที่ทำการส่องกล้อง ไม่ควรนำมาลอกใหม่

2.ควรใช้ดินสอที่มีไส้แข็งเช่น  2H 3H  หรือใช้ปากกาหมึกสีดำ

3.ต้องจดให้ชัดเจน อ่านง่าย หลีกเลี่ยงตัวเลขที่มีปัญหา เช่น 1 กับ 7 หรือ 3 กับ 8

4. การเขียนรูปประกอบ รายละเอียดต่างๆต้องมีครบถ้วน

5.การบันทึกในแต่ละวันทำงานต้องสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง
 ซึ่งรวมถึงการบันทึก ว,ด,ป ที่ทำงาน สภาพอากาศ ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

6. ถ้าเขียน ผิด“ห้ามลบหรือเขียนทับ” ให้ขีดฆ่าตัวเลขที่ผิด และเขียนตัวที่ถูกไว้ข้างบน

7. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ต้องตรวจสอบทุกวัน พร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งที่ตรวจ

 

 

                                  
กล้องระดับ                                                         กล้องวัดมุม

 

การรักษาและ การปรับแก้เครื่องมือ

                            เครื่องมือสำรวจทุกชนิด จะต้องทำการตรวจสอบและปรับแก้ประจำวัน เพื่อให้เครื่องมือสมบูรณ์ที่สุด
                   
        เป็นการป้องกัน ความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้น จากเครื่องมือ เช่น ขากล้องอาจหลวม เครื่องมือวัดระยะ
                   
        ต่างๆ อาจชำรุด   การขนส่ง หรือการนำไป และนำกลับจากแหล่งงาน จะต้องทำให้กล้องสำรวจ หรือ
                   
        กล้องระดับ สั้นสะเทือนน้อยที่สุด

  

                         กลับไปหน้าสำรวจ                                โหลดสมุดสนาม