Trip  Frontpage2003


             FrontPage2003 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานจากตัว FrontPage ตัวเก่ามาบ้างแล้วนะ ครับ

คลิ๊กขวาเพื่อตั้งค่าเริ่มต้น ( สำหรับปุ่มด้านล่างสุดซ้ายมือไม่บอกครับรู้กันอยู่แล้ว )

เลือกและกำหนดภาษา

ส่วนนี้สำหรับเปลี่ยน สีพื้นหลัง และตั้งค่าตัวอักษรตัวแสดงสีของลิ้งต่างๆ

เมื่อทำหน้าแรกเสร็จ ไปที่ file แล้ว save as ตั้งชื่อเป็น index.html สำหรับหน้าแรกของเว็บ (หน้าอื่นชื่ออะไรก็ได้ )

เหมาะสำหรับการสร้างแฟ้มโฟรเดอร์ เพิ่มขึ้น และย้ายงาน เพื่อจัดระเบียบต่างๆ และสร้างเพจใหม่

ตัวนี้ไว้สร้างตาราง ครับ