Trip  Frontpage2003

 

สำหรับสร้างปุ่ม

เลือกปุ่ม พิมพ์ ชื่อปุ่มและปลายทางที่ต้องการลิ้ง

เลือกแบบอักษร และสีต่างๆ

  ปรับความ กว้าง*ยาว  ของปุ่ม

การ save ทุกครั้งจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อปุ่ม ในตัวอย่างมันจะขึ้นเป็น button1 ถึง 3 ผมเปลี่ยนเป็น home1 ถึง 3 แทนครับแล้วกด โอเค หมายเหตุ เพื่อ ป้องกันการทับซ้อนของปุ่ม และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะทุกครั้งที่เซพโปรแกรมมันจะตั้งชื่อเป็นbutton1-9ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อ...  รับรองครับว่า งง  แน่ๆ และอีกอย่างเพื่อความเป็นระเบียบของระบบปุ่ม