การตรวจสอบสายใยของกล้องวัดมุม
 


รูปการปฎิบัติงานการตรวจสอบสายใยกล้องวัดมุม
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                                            1. กำหนดหมุด Bm แล้วตั้งกล้องให้ได้ระดับ
   
                                        2. วัดระยะ จากกล้องไปยัง Staff ดูจานองศา ดิ่ง ให้ได้ 90 องศา หน้าขวา 90
                                            หน้าซ้าย 270 องศา
                                            3. อ่านกล้อง หน้าขวาจะได้เป็น 
M2 อ่านกล้อง หน้าซ้ายจะได้เป็น M1
                                            4. คำนวณค่า M1+M2 หาร 2 = ( M1 -M2 )
 

                                                                                               การคำนวณ สูตร  M1+M2 หาร 2 = ( M1 -M2 )

                                                        1.576 + 1.560  =  3.136

                                                        3.136 หาร 2 =     1.568

                                                        Ec/D = M1-M   =  1.576 - 1.568  =  +0.008

                                                                                                 แสดงว่า สายใยเอียงขึ้น +0.008

 

                                                                                                                วิธีการตรวจสอบสายใยของกล้องระดับ....อ่านต่อ