การตั้งระดับฟองกลมของกล้องระดับและกล้องวัดมุม
 ขั้นตอนอันดับแรกครับ ตั้งกล้องให้ตรงกับหมุดที่กำหนดไว้

การตั้งฟองกลม  จะหมุนตั้งเป็นคู่ก่อนแล้วจึงมาหมุนเดียว  สมมุติว่าตอนนี้ฟองกลมอยู่ตรงกลาง

( ถ้าหมุนควงคู่หาเข้าตัวฟองกลมจะวิ่งไปทางขวา ถ้าหมุนออกจะไปทางซ้าย ) หลังจากนั้นก็มาหมุนเดียว
( ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกา ฟองกลมก็จะวิ่งขึ้น ถ้าหมุนทวนเข็มฟองกลมก็จะวิ่งลง )