งานสำรวจที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

ขั้นตอนการทำงานพื้นฐานงานสำรวจแหล่งน้ำ

   

GPS  และแผนที่เป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้เป็นอันดับแรกเลยครับ เมื่อเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ

   

ต่อไปก็ วางแนวแล้วก็ ส่องกล้องเพื่อหาค่าระดับ ดินเดิม เพื่อหาชั้นความลึก
ของแหล่งน้ำ และแนวคลอง ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นงานขุดลอก และสร้างฝ่ายชะลอน้ำครับ
 พี่ๆ ในภาพสองคนนี้เป็นคนสอนงาน ให้ผมครับ เพราะงานสำรวจผมล้างมือไป นานหลายปี
ตอนนี้ต้องมานับหนึ่งใหม่
งานนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองอย่างมากครับ ที่คอยสอนงานให้ผม
 

  


อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ หลังจากเสร็จจากงานภาคสนาม ซึ่งผมกำลังทำและเรียนรู้อยู่
อันดับแรก  เลยคือการคำนวณหา ค่าระดับ พร้อมตรวจสอบ ค่าความผิดต่างๆของงาน
อันดับสอง  เขียนแบบจากค่าที่ได้ จากการคำนวณ พอเสร็จก็เอาไปให้พี่ๆและหัวหน้าตรวจ

ถ้าถูกต้องสมบูรณ์ ก็นำข้อมูลที่ได้ไป เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ใช้ Auto cap  )
ซึ่งเป็น งานที่ละเอียดมากกว่า
เขียนด้วยมือ หลังจากนั้นถึงมาคำนวณ ค่างานดินแล้ว ก็มา
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และทำเรื่อง ของบประมาณ ต่อไป..

  


  ผมชอบงานสำรวจมาก ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานตากแดดตากฝนก็ตาม
ตอนนี้กำลังสนุกกับ งานภาคสนามมากครับ

ได้เข้าถึงพื้นที่ และได้ทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวแหล่งน้ำ จากชาวบ้าน
มีความสุขและประทับใจมากครับ เมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความดีใจของชาวบ้าน
ที่มีให้กับทีมงาน ที่เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมที่จะขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ

  

    

ภูมิใจครับ ที่ได้มีส่วนร่วม
ในการเข้าไปแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

 

  ติดต่อผู้จัดทำเว็บ และดูแลระบบ 
นาย พันกวี  จุลกระเศียร
เบอร์โทร  063-4216162