ขออภัยด้วยครับ เนื่องจากตอนนี้กล้องติดปืนมันพัง กำลังเก็บเงินซื้ออยู่....ถ้าซื้อมาเมื่อไรจะรีบเขียนเว็บหน้านี้ให้เสร็จโดยเร็วครับ

  โหลดเป้าปืนฟรีได้ที่เว็บ http://www.thailandoutdoor.com/Airgun/AirgunTarget/airguntarget.html