รูปงานปฏิบัติวงรอบปิด 

 

F-RUN  BM1 TO  BM2

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM1

0.127

 

 

 

DIST   51 M

 

1.353

 

1.135

 

 

 

 

 

0.792

 

 

ผลรวม BS = 1.480
ผลรวม FS = 1.927            หมายเหตุ ( ผลรวม BS - ผลรวม FS = diff  F-RUN และ B-RUN )

                            diff  F-RUN  - 0.447

B-RUN  BM2 TO  BM1
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM2

1.387

 

 

 

DIST  50 M AV  50.50 M

 

1.301

 

1.090

 

F-RUN  - 0.447 B-RUN  +0.447

BM1

 

 

1.151

 

8X50.50/1000=0.404

 

 

 

 

 

ERROR 0.000<0.404

ผลรวม BS = 2.688
ผลรวม FS = 2.241                    หมายเหตุค่าความผิดที่ยอมให้ = 8 (นำ 8มาคูณกับระยะที่ได้หารด้วย1000)
                                                หมายเหตุ
AV มาจากผลรวมระยะจาก F-RUM และ B-RUN หาร 2

                            diff  B-RUN  + 0.447

F-RUN  BM2 TO  BM3
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM2

1.189

 

 

 

DIST  56.60  M

 

1.263

 

1.185

 

 

 

1.261

 

1.301

 

 

BM3

 

 

1.031

 

 

ผลรวม BS = 3.713
ผลรวม FS = 3.517
                            diff  F-RUN  + 0.196

    B-RUN  BM3 TO  BM2
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM3

1.055

 

 

 

DIST  58.07 AV  57.34

 

1.155

 

1.332

 

F-RUN  + 0.196 B-RUN  -0.196

 

1.072

 

1.106

 

8X57.34/1000=0.459

BM2

 

 

1.040

 

ERROR 0.000<0.459

ผลรวม BS = 3.282
ผลรวม FS = 3.478
                            diff  B-RUN  - 0.196

F-RUN  BM3 TO  BM4
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM3

0.588

 

 

 

DIST  46.00

 

1.323

 

1.179

 

 

BM4

 

 

1.229

 

 

ผลรวม BS = 1.911
ผลรวม FS = 2.408
                            diff  F-RUN  - 0.497

B-RUN  BM4 TO  BM3
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM4

1.298

 

 

 

DIST  46.20 AV  46.10

 

1.662

 

1.293

 

F-RUN  - 0.497 B-RUN  +0.497

BM3

 

 

1.170

 

8X46.10/1000=0.369

 

 

 

 

 

ERROR 0.000<0.369

ผลรวม BS = 2.960
ผลรวม FS = 2.463
                            diff  B-RUN  + 0.497

F-RUN  BM4 TO  BM5
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM4

1.304

 

 

 

DIST  53.12

BM5

 

 

1.449

 

 

ผลรวม BS = 1.304
ผลรวม FS = 1.449
                            diff  F-RUN  - 0.145

B-RUN  BM5 TO  BM4
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM5

1.327

 

 

 

DIST  53.20 AV  53.16

BM4

 

 

1.182

 

F-RUN  - 0.145 B-RUN  +0.145

 

 

 

 

 

8X53.16/1000=0.425

 

 

 

 

 

ERROR 0.000<0.425

ผลรวม BS = 1.327
ผลรวม FS = 1.182
                            diff  B-RUN  + 0.145

F-RUN  BM5 TO  BM1
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM5

1.110

 

 

 

DIST  28.35

 

1.225

 

1.339

 

 

BM1

 

 

1.209

 

 

ผลรวม BS = 2.335
ผลรวม FS = 2.548
                            diff  F-RUN  - 0.213

 

B-RUN  BM1 TO  BM5
 

sta

BS

HI

FS

ELEV

หมายเหตุ

BM1

1.204

 

 

 

DIST  28.00 AV  28.18

 

1.352

 

1.234

 

F-RUN  - 0.145 B-RUN  +0.145

 

 

 

1.109

 

8X28.18/1000=0.225

 

 

 

 

 

ERROR 0.000<0.225

ผลรวม BS = 2.556
ผลรวม FS = 2.343
                            diff  B-RUN  + 0.213

 

การคำนวณหาค่าระดับวงรอบปิด  อ่านต่อ....