การคำนวณหาหมุดโยงยึด

รูปงานสนาม

   


วิธีคำนวณภาคของทิศ
(ต่อจากหน้าที่แล้ว) kout1+-180(=)az+ลข1(=)+-180(=)az กดบันทึก kin1
                                                               kout2+-180(=)az+ลข2(=)+-180(=)az กดบันทึก kin2
                                                               kout3+-180(=)az+ลข3(=)+-180(=)az กดบันทึก kin3
                                                              ทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายของงานครับ

หมุด มุม ภาคของทิศ ระยะ นต อฏ
2                  
1   111 15 11           10.7313 10.4053
ลข1 107 02 05 38 17 16  0.9252 0.7262   0.5733   11.4575 10.9786
3                  
2   28 51 57           11.2686 9.0204
ลข2 182 07 15 30 59 12 1.227 1.0519   0.6317   12.3205 9.6557
4                  
3   297 39 28           9.463 8.0284
ลข3 79 26 15  197 05 43 0.343   0.3278   0.1008 9.1352 7.9276
5                  
4   206 18 54           8.753 9.3835
ลข4 84 13 40 110 32 34 0.4   0.1404 0.3746   8.6126 9.7581
ลข5 147 01 10 173 20 04 0.148   0.147 0.0172   8.606 9.4007
ลข6 154 27 50 180 46 44 0.387   0.337   0.0046 8.416 9.3789
1                  
5   209 00 00           10 10
ลข7 95 35 40  124 35 40 0.378   0.2146 0.3112   9.7854 10.3112
ลข8 114 52 10 143 52 10 0.268   0.2165 0.158   9.7835 10.158
                   

การคำนวณหา นตอฏ หรือตั้งราบ สูตร ( ระยะ shipแล้วกดเครื่องหมาย - ภาคของทิศ )อั้นนี้จะง่ายกว่าการใช้ cos
    ลข1 0.9252 ship - kout1=ตั้ง ship kin = ราบ
    ลข2 1.2270 ship - kout2=ตั้ง ship kin = ราบ
    ลข3 0.3430 ship - kout3=ตั้ง ship kin = ราบ
   
ทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายของงานครับ

หมุด ผลต่างพิกัดฉาก   พิกัดหมุกำเนิด   ผลพิกัด ไร่ ไร่
  นต อฎ      
               
ลข1     11.4575 10.9786      
ลข2 0.863   12.3205 9.6557 20.6343 17.8074  
ลข3   0.1853 9.1352 7.9276 17.5833   56.0081
ลข4   0.5226 8.6126 9.7581 17.6857   9.2425
ลข5   0.0066 8.666 9.4007 19.1588   0.1264
ลข6   0.19 8.416 9.3789 18.7796   3.5681
ลข7 1.3694   9.7854 10.3112 19.6901 26.9636  
ลข8   0.0019 9.7853 10.158 20.4692   0.0389
ลข1 1.674   11.4575 10.9786 21.1366 35.3827  
            801537 68954

                                                                                            5 ไร่ 2 งาน 33.94 วา
เก็บข้อมูลจากล่างขึ้นบน
( นต )
นต1 kin1นต7 kin2นต6 kin3นต5 kin4นต4 kin5นต3 kin6 ตัวอย่าง11.4575kin1 9.7835kin2
ทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายของงาน(6คิง )
    ( kout1-kout2=ลข8 )( kout2-kout3=ลข7 )( kout3-kout4=ลข6)( kout4-kout5=ลข5 )( kout5-kout6=ลข4)
    เสร็จและ กด ship AC ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลขก็จะลบไป
    ต่อ
8.6126 kin1 9.1352kin2 12.3205kin3 11.4575kin4
   
( kout1-kout2=ลข3 )( kout2-kout3=ลข2 )( kout3-kout4=ลข1)
    เสร็จและ กด ship AC ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลขก็จะลบไป

    ( อฏ ) 
10.9789 kin1 9.6557kin2 7.9276kin3 9.7581kin4 9.4007kin5 9.3789kin6
   
( kout1+kout2=ผลพิกัด1 )( kout2-kout3=ผลพิกัด2 )( kout3-kout4=ผลพิกัด3)( kout4-kout5=ผลพิกัด4 )
    ( kout5-kout6=ผลพิกัด5)
   
kout6 kin1
   
10.3112 kin2 10.1580kin3 10.976kin4 ( kout1+kout2=ผลพิกัด6 )( kout2-kout3=ผลพิกัด7 )
    ( kout3-kout4=ผลพิกัด8)

กลับไปหน้ารวมงานสำรวจและงานระดับ